Menu

Żołnierze Wyklęci

Zapomniani Bohaterowie

Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość"

Kadrę WiN mieli tworzyć głównie niezdekonspirowani byli żołnierze AK. W zamyśle głównymi celami organizacji miało być gromadzenie informacji o sytuacji społeczno-politycznej w kraju, a także prowadzenie wśród społeczeństwa propagandy niepodległościowej. (więcej informacji)

Rodzaje punktów

Warstwy