Menu

Żołnierze Wyklęci

Zapomniani Bohaterowie

Narodowe Siły Zbrojne

W momencie wkroczenia na terytorium Polski armii sowieckiej w łonie Stronnictwa Narodowego przewagę zyskała koncepcja konsolidacji sił w walce z nowym okupantem, co doprowadziło do połączenia NSZ i NOW w jedną organizację pod nazwą NZW. Proces kształtowania się NZW trwał od listopada 1944 r. do czerwca 1945 r. (więcej informacji)

Rodzaje punktów

Warstwy