Menu

Żołnierze Wyklęci

Zapomniani Bohaterowie

Młodość

Witold Pilecki - aplikant sądowy, Godzieniszk,i 1922 r.
Lida, 1922 r.
Wilno, 1923 r.
Wilno, 1925 r.
Portret, połowa lat 20
Pilecki z szablą, walka o granice wschodnie
Witold Pilecki, lata 20
Portret, połowa lat 20
Witold Pilecki, lata 20