Menu

Żołnierze Wyklęci

Zapomniani Bohaterowie

Henryk Głowiński ps. „Groźny”

Henryk Głowiński „Groźny”, miejsce i data urodzenia – nieznane. Dowódca III Kompani Zgrupowania Partyzanckiego tzw. „Plutony Egzekucyjnego” lub „Plutonu Śmierci” mjr. Józefa Kurasia „Ognia”.

III Kompania operowała głównie w okolicach Rabki, Chabówki i Raby Wyżnej, lecz obszar jej działań obejmował również tereny zachodniej części powiatu nowotarskiego i okolic Nowego Targu oraz południowych rejonów powiatu myślenickiego i limanowskiego, aż po powiat nowosądecki. Przeprowadzał także akcje na terenach Orawy – zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie granicy.

Oddział partyzancki w miesiącu listopadzie 1946r. liczył 30 osób . Śmierć „Groźnego” nie zakończyła działalności III Kompanii, która zmieniając nazwę na „Wiarusy” po śmierci Józefa Kurasia „Ognia” przetrwała do 1949r.

Autorami biogramu są:

Dagmara Dudor, Karolina Dziwisz, opiekun: Maria Piziak. Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej.