Menu

Żołnierze Wyklęci

Zapomniani Bohaterowie

Wojciech Iwulski

Wojciech Iwulski, urodził się on 27 stycznia 1915 w Bełżcu. Krótki opis losów w latach 1944–56: Do 1945 r. brał udział w pracy konspiracyjnej Armii Krajowej na terenie Bełżca i powiatu Tomaszów Lubelski.

Od 1944 r. do końca 1945 r. pracował w biurze repatriacyjnym w Bełżcu. W grudniu 1945 r. wyjechał do Braniewa z polecenia władz. W 1946 r. wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1948 r. został z niej wydalony z powodu ujawnienia swojej przynależności do AK.

W 1952 r. wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego. Od 1954 r. pełnił szereg funkcji w życiu politycznym i społecznym powiatu i miasta Braniewa.

Autorami biogramu są:

Magdalena Dudek, Bartosz Kopaniarz.