Menu

Żołnierze Wyklęci

Zapomniani Bohaterowie

Karol Hołownia

Karol Hołownia, urodzony 5 kwietnia 1927 roku w Sylwestrowie. Krótki opis losów w latach 1944–56: W roku 1944 p. Karol Hołownia zgłosił się na ochotnika do konspiracyjnych oddziałów AK. Od czerwca do lipca brał czynny udział w walkach AK z ZSRR w 9. Oszmiańskiej Brygadzie AK, która podlegała zgrupowaniu nr 3 Oddziału AK Wilno pod dowództwem Czesława Dębickiego.

Pan K. Hołownia uczestniczył w operacji „Ostra Brama” w ramach „Akcji Burza”. Po przeprowadzeniu akcji, nieszczęśliwie p. K. Hołownia musiał ukrywać się przez pół roku w lesie przed represjami ze strony Sowietów. W 1945 roku p. K. Hołownia wraz z matką i siostrą dostali pozwolenie na wyjazd do Polski – na Śląsk, gdzie spędzili 2 lata. Po tym czasie przybyli na ziemie odzyskane, do wsi Cieszęta, w której mieszkali do lat 90 – tych, prowadząc gospodarstwo.

Autorem biogramu jest:

Weronika Lawrenc