Menu

Żołnierze Wyklęci

Zapomniani Bohaterowie

Romuald Kozioł ps. „Łużyca”

Urodzony 22 lutego 1909 roku we wsi Kozioł, pow. Kolno. Głównym kryterium wyboru tej postaci żołnierza wyklętego była jego działalność na Mazurach, min. w Piszu naszej miejscowości.

W 1944 r. przeszedł do NSZ, pełniąc funkcję komendanta powiatu nr 9 Łomża. Zorganizował z H. Rogińskim "Rogiem" wytwórnię granatów opartą na materiałach dostarczanych przez Mazurów. Brał udział w akcjach bojowych, wykoleił skład przewożący aresztowanych w pobliżu wsi Rudne Łyse.

Pozostał w konspiracji po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Pisza. Od maja 1945 r. działał w szeregach NZW. Był pierwszym komendantem Okręgu" Bałtyk" NZW. Osiedlił się w powiecie piskim, gdzie brał udział w odbudowie miasta. Pomagał uruchomić młyn i tartak w Turośli.

Autorami biogramu są:

Koło Historyczne, opiekun: Maria Kozikowska. Gminny Zespół Szkól w Piszu, ul. Dworcowa 4D, 12-200 Pisz.